Παραδοτέα

IO1 «Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτικών με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους»

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος θα συμβάλουν στην καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών δημοτικών σχολείων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων ισότητας, ποικιλομορφίας και ένταξης στο μαθησιακό περιβάλλον του δημοτικού σχολείου.

IO2 «Δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή της Πλατφόρμας Υποστήριξης Σχολείων»

Μία πρωτοποριακή Πλατφόρμα Υποστήριξης Σχολείων (α) θα διευκολύνει την προσπάθεια των δημοτικών σχολείων να στηρίξουν τους μαθητές που είναι παιδιά μεταναστών και προσφύγων, τους γονείς και τους δασκάλους τους, (β) θα επιτρέψει την ενεργό συμμετοχή των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στη σχολική ζωή, (γ) θα βελτιώσει τη σχολική τους επίδοση, και (δ) θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

IO3 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον σχεδιασμό σχολικών πολιτικών για την ποικιλομορφία»

Μεθοδολογία για την εκπόνηση και την εφαρμογή σχολικών πολιτικών και σχεδίων δράσης για την ποικιλομορφία, με σκοπό: (α) την προώθηση της ένταξης των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο (καθώς και λοιπών ομάδων), και (β) την ενίσχυση της ανεκτικότητας, της αποδοχής και του σεβασμού στη διαφορετικότητα στο σχολικό περιβάλλον.